AVG

Privacy verklaring

 

Met ingang van 25 Mei 2018 is de Europese Genaral Data Protection Regulation (GDRP) in werking getreden. In Nederland genoemd Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Bedrijven moeten van af die datum voldoen aan de normen op het gebied van gegevensbescherming en bewaring, en tevens kunnen aantonen hoe ze met persoonsgegevens omgaan.

Stichting HJ-Sportsphotography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy verklaring.

 

Contact gegevens:          Stichting HJ-Sportsphotography
                                           Heulsterstraat 16
                                           6114ES Susteren
                                           K.V.K nummer: 56334559
                                           BTW nummer: 852078365B01

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 Stichting HJ-Sportsphotography verwerkt uw persoonsgegevens omdat U gebruik maakt van onze diensten. Onderstaande gegevens worden door ons verwerkt

 • Voor en Achternaam
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Gevoelige informatie

 • Stichting HJ-Sportsphotography slaat geen gevoelige informatie in de vorm van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, ect. op.

Verstrekking aan derden.

 • Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, of voor commerciële doeleinden gebruikt, tenzij met schriftelijke toestemming van uw zelf.

Bewaartermijn

 • Stichting HJ-Sportsphotography bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet.

Aansprakelijkheid

 • Stichting HJ-Sportsphotography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die U ondervind door gebruik van uw gegevens zonder onze toestemming.

Klachten

 • Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoons gegevens neem dan direct contact met ons op. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Beveiliging

 • Stichting HJ-Sportsphotography heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Al onze systemen worden beveiligd door username en password. Ons netwerk word beveiligd door een firewall. Alle personen van de Stichting HJ-Sportsphotography die kennis kunnen nemen van U persoonsgegevens hebben geheimhoudingsplicht.

Verwerkersovereenkomsten

 • De website van de Stichting HJ-Sportsphotography wordt gehost door VIMEXX. Zij slaan de gegevens op van het Contact formulier.
 • Het mail verkeer van de Stichting HJ-Sportsphotography loopt via provider XS4All
 • Fotoverkoop site Oypo

 

 

It's not allowed to copy content of this page